Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti. Ne tasai ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausiai metų, o tasai, kuris labiau už kitus jautė gyvenimą. Jean-Jacques Rousseau
Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti. Ne tasai ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausiai metų, o tasai, kuris labiau už kitus jautė gyvenimą. Jean-Jacques Rousseau
Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti. Ne tasai ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausiai metų, o tasai, kuris labiau už kitus jautė gyvenimą. Jean-Jacques Rousseau

2023 m. Projektas „Psichologinio atsparumo stiprinimas kaip esminis veiksnys, padedantis įveikti psichologines krizes“, Šiaulių miesto savivaldybė

Viešoji įstaiga Šiaulių psichologinių paslaugų centras  įgyvendino projektą „Psichologinio atsparumo stiprinimas kaip esminis veiksnys, padedantis įveikti psichologines krizes“

 

Projektas buvo vykdomas įgyvendinant 2023 metų Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenės sveikatinimo programą.

 

Projekto tikslas – prisidėti prie visuomenės psichinės sveikatos stiprinimo ir raštingumo didinimo teikiant prevencines, psichologinį atsparumą didinančias šviečiamojo pobūdžio paslaugas.

 

Projekto uždaviniai:

 • didinti bendruomenės psichikos sveikatos raštingumą;
 • stiprinti sveikatos ir socialines paslaugas teikiančių specialistų gebėjimus efektyviai padėti sau ir kitiems psichologinių krizių atveju,  suteikiant reikiamų teorinių ir  praktinių žinių bei kuriant jų terapinę bendruomenę.

 

Tikslinė projekto grupė: Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenė, tarp jų socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys specialistai. 

 

Projekto apimtyje buvo numatyta:

 • Pravesti 4 (keturis) seminarus tema - „Psichologinis atsparumas, jo svarba ir ugdymas“.
 • Įgyvendinti Edukacinę - patyriminę stovyklą specialistams, teikiantiems socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas (2 dienos).

Mokymus ves psichologės – psichoterapeutės Andžela Rybakovienė ir Loreta Gudienė.

 

PROJEKTO APIMTYJE PRAVESTA:

 • Keturi seminarai tema - „Psichologinis atsparumas, jo svarba ir ugdymas“.

Seminarų tikslas - stiprinti psichologinį atsparumą kaip esminį veiksnį padedantį įveikti psichologines krizes.

 • Projekto seminaruose dalyvavo – 120 dalyvių.
 • Dalyviams suteikta žinių apie psichologinį atsparumą, supažindinta su praktiniais metodais ir technikomis, kuriuos taikydami projekto dalyviai  lengviau įveiks stresą keliančius iššūkius ir plės savo psichologinio atsparumo ribas. Gebėjimas sėkmingai prisitaikyti, susidūrus su nepalankiomis aplinkybėmis, leis sumažinti žalojančių įvykių poveikį.

PROJEKTO APIMTYJE PRAVESTA:

 • Edukacinė - patyriminė stovykla specialistams, teikiantiems socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas.

Edukacinės-patyriminės stovyklos tikslas –  stiprinti specialistų psichologinį atsparumą, suteikiant reikiamų teorinių žinių bei praktinių įgūdžių bei sukurti jų terapinę bendruomenę. 

 • Projekto stovykloje dalyvavo – 25 visuomenės sveikatos priežiūros specialistai.
 • Specialistai, teikiantys socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas, įsisavinę psichologinio atsparumo stiprinimo metodus, padidino savo kompetencijas.  Projekto dalyviai turės žinių apie psichologinį atsparumą, žinos praktinius metodus ir technikas, kurias taikant lengviau įveiks stresą keliančius iššūkius ir plės savo psichologinio atsparumo ribas.  Gebės profesionaliai reaguoti krizinėse situacijose, suteikti informaciją, kaip ir kur gali rasti reikiamą pagalbą. Gebės valdyti bei spręsti sudėtingas konfliktines situacijas.

Tikimės, kad projekto veiklos buvo naudingos, įdomios ir gausios naujomis žiniomis.

 

K v i e č i u   visus projekto dalyvius dalintis gauta informacija, žiniomis, patirtimi ir  būti sveikos gyvensenos ambasadoriais. 

 

Kontaktinis asmuo:

Projekto vadovė Erika Butėnienė

Tel. +370 611 46464

El.paštas: info@siauliuppc.l

 

 

Birželio 16-18d. vyko projekto „Psichologinio atsparumo stiprinimas kaip esminis veiksnys, padedantis įveikti psichologines krizes“  edukacinė-patyriminė stovykla, kurią finansavo Šiaulių miesto savivaldybė.

 

Stovyklos tikslasstiprinti specialistų psichologinį atsparumą, suteikiant reikiamų teorinių žinių bei praktinių įgūdžių bei sukurti jų terapinę bendruomenę.

 

Atsparumas reiškia teigiamą funkcionavimą visose gyvenimo situacijose, todėl būtina stiprinti pačių specialistų psichikos sveikatą, savipagalbos bei tarpusavio pagalbos įgūdžius, kad jie pajėgtų efektyviau padėti tiems žmonėms, su kuriais dirba.

 

Esminiai psichologinio atsparumo stiprinimo šaltiniai yra santykiai su aplinkiniais, gebėjimų lavinimas ir vertybių ugdymas, todėl stovykloje buvo siekiama padėti specialistams tobulėti šiose srityse:

 • stiprinti tarpusavio santykius su bendradarbiais, mokytis dalintis sunkumais ir esant  poreikiui paprašyti pagalbos;
 • įgyti naujų įgūdžių, mokytis streso įveikos būdų, atrasti savo stiprybes;
 • suprasti bei įvardinti savo vertybes, išsikelti tikslą ir jo siekti, gyventi vadovaujantis savo vertybėmis, bei įsitikinimais.

Stovyklos metu, specialistai gyvendami kartu neformalioje aplinkoje ir atsitraukę iš stresogeninės darbo aplinkos,  mokėsi įvertinti savo pačių emocinę būklę, suvaldyti streso padarinius, atrasti asmenybinius ir bendruomeninius resursus, svarbius įveikiant psichologines krizes ir jų padarinius. Būtent stovyklos formatas padėjo specialistams sukurti “terapinę bendruomenę“, kuri atlieka ypač svarbų vaidmenį, kai tenka susidurti su įvairiais asmeniniais bei darbiniais iššūkiais, ypač įvairių psichologinių krizių akivaizdoje.

 

Stovykloje įgytos bendruomeniškumo patirtys padės efektyviai dirbti grįžus į darbinę aplinką bei teikiant pagalbą kitiems bendruomenės nariams.