Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti. Ne tasai ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausiai metų, o tasai, kuris labiau už kitus jautė gyvenimą. Jean-Jacques Rousseau
Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti. Ne tasai ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausiai metų, o tasai, kuris labiau už kitus jautė gyvenimą. Jean-Jacques Rousseau
Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti. Ne tasai ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausiai metų, o tasai, kuris labiau už kitus jautė gyvenimą. Jean-Jacques Rousseau

TVIRTABŪDIŠKUMAS IR JO UGDYMAS

Trukmė: nuo 4 iki 8  ak.val., dalyvių skaičius - iki 30.
Tikslas:  supažindinti su tvirtabūdiškumo (asertyvumo ) principais, skatinti lavinti tvirtabūdiškumo įgūdžius ir juos taikyti įvairiose gyvenimo srityse.

Temos: 

  • Tvirtabūdiškumo samprata.
  • Tvirtabūdiško žmogaus savybės bei  jų ugdymo galimybės.
  • Mąstymo klaidos bei kitos kliūtys, ugdant tvirtabūdiškumą.
  • Tvirtabūdiškumo ugdymo pratimai: mokymasis sakyti „ne“ ir kiti.

Šių mokymų trukmė gali būti derinama pagal poreikius kiekvienu atskiru atveju, kaina sutartinė. Galime paruošti paskaitas bei mokymus ir kitomis, Jums aktualiomis temomis.

 

Dėl seminarų, mokymų kreiptis