„Viskas mūsų kelyje yra apsisprendimas: apmąstytas, nujaučiamas, paslaptingas, tas, kuris įvyksta giliausioje vidujybėje yra slapčiausias ir galingiausias savuoju apibrėžtumu” - Martin Buber.
„Viskas mūsų kelyje yra apsisprendimas: apmąstytas, nujaučiamas, paslaptingas, tas, kuris įvyksta giliausioje vidujybėje yra slapčiausias ir galingiausias savuoju apibrėžtumu” - Martin Buber.
„Viskas mūsų kelyje yra apsisprendimas: apmąstytas, nujaučiamas, paslaptingas, tas, kuris įvyksta giliausioje vidujybėje yra slapčiausias ir galingiausias savuoju apibrėžtumu” - Martin Buber.

2021 m. Projektas Savižudybės krizės atpažinimas bei intervencijos įgūdžių lavinimas, Šiaulių m. savivaldybė

Viešoji įstaiga Šiaulių psichologinių paslaugų centras  pasirašė su Šiaulių m. savivaldybės administracija  finansavimo sutartį projekto SAVIŽUDYBĖS KRIZĖS ATPAŽINIMAS BEI INTERVENCIJOS ĮGŪDŽIŲ LAVINIMAS“ įgyvendinimui.

Projekto tikslas – suteikti bendruomenei žinių ir svarbiausių įgūdžių, kurie būtini efektyviai savižudybių prevencijai bei intervencijai įgyvendinti.

Projekto uždaviniai:

  • Suteikti teorinių žinių apie savižudybės krizės procesą, savižudybių intervencijos ypatumus.
  • Išmokyti atpažinti savižudybės rizikos ženklus, įvertinti rizikos laipsnį bei numatyti savižudiškų veiksmų tikimybę.
  • Ugdyti gebėjimą motyvuoti savižudybės krizėje esančius asmenis priimti tinkamą jo situacijaipagalbą.
  • Išmokyti taikyti saugumą užtikrinančių veiksmų eilę: saugumo įvertinimą, saugumo plano sudarymą, jo veikimo užtikrinimą
  • Prisidėti prie visuomenėsnuostatų apie savižudybės grėsmę patiriančius asmenis keitimo.

Projekto tikslinė grupė: Šiaulių rajono savivaldybės gyventojai.  

Projekto metu vykdomos veiklos:

  • SEMINARAI MOKYTOJAMS: Tikslas: suteikti projekto dalyviams žinių ir svarbiausių įgūdžių, kurie būtini efektyviai savižudybių prevencijai bei intervencijai įgyvendinti.
  • PASKAITOS MOKINIAMS: Tikslas: suteikti teorinių žinių  apie psichologines krizes, supažindinti su pagalbos sau būdais ir galimybėmis.
  • SEMINARAI MOKINIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS): Tikslas: suteikti teorinių žinių  apie psichologines krizes ir jų ypatumus mokykliniame amžiuje, padėti tėvams tinkamai reaguoti, bendrauti bei teikti  reikiamą pagalbą vaikams, išgyvenantiems krizę.

Projekto įgyvendinimo trukmė: sutartis pasirašyta 2021 m. liepos 19 d.,  projektas bus vykdomas iki 2021 m. gruodžio mėn.

Kontaktinis asmuo:

Projekto vadovė Erika Butėnienė

Tel. +370 611 46464

El.paštas: info@siauliuppc.lt