Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti. Ne tasai ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausiai metų, o tasai, kuris labiau už kitus jautė gyvenimą. Jean-Jacques Rousseau
Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti. Ne tasai ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausiai metų, o tasai, kuris labiau už kitus jautė gyvenimą. Jean-Jacques Rousseau
Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti. Ne tasai ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausiai metų, o tasai, kuris labiau už kitus jautė gyvenimą. Jean-Jacques Rousseau

SAVIVERTĖS STIPRINIMAS

Trukmė: nuo 4 iki 8 ak.val., dalyvių skaičius - iki 30.
Tikslas: padėti įsisąmoninti asmenybinė vertę bei sėkmingai įveikti vidinius ir išorinius veiksnius, žeminančius savivertę.
Temos:

  • Savo unikalumo suvokimas.
  • Stipriųjų savybių įsisąmoninimas.
  • Vidinių kompleksų, įtakojančių savivertę, atpažinimas ir valdymas.
  • Savivertės stiprinimas tarpasmeniniuose santykiuose.
  • Rūpestis savimi, meilė sau ir to įtaka asmenybei, gyvenimo kokybei.

Šių mokymų trukmė gali būti derinama pagal poreikius kiekvienu atskiru atveju, kaina sutartinė. Galime paruošti paskaitas bei mokymus ir kitomis, Jums aktualiomis temomis.

 

Dėl seminarų, mokymų kreiptis