Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti. Ne tasai ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausiai metų, o tasai, kuris labiau už kitus jautė gyvenimą. Jean-Jacques Rousseau
Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti. Ne tasai ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausiai metų, o tasai, kuris labiau už kitus jautė gyvenimą. Jean-Jacques Rousseau
Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti. Ne tasai ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausiai metų, o tasai, kuris labiau už kitus jautė gyvenimą. Jean-Jacques Rousseau

2022 m. Projektas "Psichologinių krizių įveikimas kaip esminis psichikos sveikatos stiprinimo veiksnys", Šiaulių raj. sav.

Viešoji įstaiga Šiaulių psichologinių paslaugų centras  pasirašė su Šiaulių rajono savivaldybės administracija  finansavimo sutartį projekto "Psichologinių krizių  įveikimas kaip esminis psichikos sveikatos stiprinimo veiksnys" įgyvendinimui.

 

Projekto tikslas – suteikti psichologinių žinių ir suformuoti praktinius įgūdžius, būtinus psichologinių krizių padarinių įveikimui bei psichinės  sveikatai stiprinimui.

 

Projekto uždaviniai:

 • stiprinti bendruomenės psichinę sveikatą, siekiant sumažinti COVID-19 pandemijos padarytą žalą bei padedant sėkmingai įveikti psichologines krizes;
 • suteikti bendruomenės nariams ir sveikatos bei medicinos specialistams teorinių ir praktinių žinių  apie psichologines krizes, pagalbos būdus tiek sau, tiek kitiems, krizę pandemijos metu išgyvenantiems asmenims;
 • suteikti  tikslinei grupei teorinių žinių apie streso mechanizmą, jo poveikį fizinei ir psichinei sveikatai bei streso valdymo strategijas ir įveikos būdus praktikoje;
 • mokyti praktinių streso valdymo būdų bei krizių įveikimo metodų.

Tikslinė projekto grupė: Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenė, tarp jų socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys specialistai. 

 

KAIP SEKĖSI ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS?

 

PROJEKTO APIMTYJE PRAVESTA:

 • Trys seminarai tema - „Stresas ir jo valdymas“.
 • Du seminarai tema - „Savižudybės krizės atpažinimas bei intervencijos įgūdžių lavinimas“.

Seminarų tikslas: suteikti bendruomenei teorinių ir praktinių žinių, kad  gebėtų suvokti, kas vyksta kriziniu laikotarpiu, mokėtų suprasti ir atpažinti krizės požymius, gebėtų reaguoti ir efektyviai valdyti stresą bei neliktų abejingas krizės ištiktajam ir pasiūlytų pagalbą.

 

Projekte sudalyvavo 122 asmenys:

 • 2022 m. rugsėjo 7 d. - Atviro Šiaulių rajono jaunimo centro bendruomenė – dalyvavo 19 asmenų.
 • 2022 m. rugsėjo 14 d. Kužių seninijos bendruomenė-  dalyvavo 21 asmuo.
 • 2022 m. spalio 5 d. - Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro bendruomenė – dalyvavo 34 asmenys.
 • 2022 m. lapkričio 9 d. -Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro bendruomenė – dalyvavo 34 asmenys.
 • 2022 m. lapkričio 16 d. - Gruzdžių ambulatorijos bendruomenė – dalyvavo 14 asmenų.

 

PROJEKTO METU DALYVIAI BUVO SUPAŽINDINAMI SU:

 • Savižudybės krizės samprata.
 • Rizikos faktoriai bei jų atpažinimas.
 • Rizikos vertinimas bendradarbiaujant.
 • 4 pagalbos žingsnių plano taikymas.
 • Savisaugos plano sudarymas.

 

 • Streso samprata: vidiniai ir išoriniai stresoriai. 
 • Teigiamas ir neigiamas streso poveikis  kūno, emocijų, minčių ir elgesio lygmenyse.
 • Streso valdymo strategijos ir savipagalba.

 

 

ĮGYVENDINUS PROJEKTĄ PASIEKTI REZULTATAI:

Įgyvendinus projektą buvo padidintas projekto dalyvių sveikatos raštingumo lygis t.y. įgijo  žinių apie savižudybės krizės procesą, savižudybių intervencijos ypatumus. Ieškota būdų, kaip galima prisidėti prie savižudybių stigmatizacijos mažinimo ir savižudybių prevencijai nepalankių nuostatų keitimo. Dalyviai įgijo trūkstamų gebėjimų ir kompetencijų, kaip tinkamai ir konstruktyviai spręsti kylančius sunkumus, taikyti savipagalbos būdus bei teikti paramą krizėje esančiam asmeniui.

 

 PROJEKTO DALYVIAI:

 • turės teorinių žinių apie savižudybės krizės procesą;
 • gebės analizuoti, vertinti situaciją ir tinkamai reaguoti;
 • gebės atpažinti savižudybės rizikos ženklus, įvertinti rizikos laipsnį;
 • gebės užmegzti kontaktą, paklausti, klausytis bei empatiškai reaguoti į situaciją;
 • gebės motyvuoti savižudybės krizėje esančius asmenis priimti tinkamą jo situacijai  pagalbą;
 • prisidės prie visuomenės  nuostatų apie savižudybės grėsmę patiriančius asmenis keitimo;
 • turės teorinių žinių  apie  stresą ir jo įtaką psichologinei ir fizinei sveikatai;
 • gebės reaguoti ir efektyviai valdyti stresą.
 • gebės taikyti savireguliacijos technikas stresui įveikti.

 

Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas buvo svarbus žingsnis į priekį vykdant savižudybių prevenciją Šiaulių rajone. Suteikę galimybę Šiaulių rajono bendruomenei dalyvauti įgyvendinant savižudybių prevencijos priemones, galima pasiekti, kad daugiau mūsų šalies gyventojų mokės atpažinti pagrindinius savižudybės rizikos ženklus ir palankiai vertinti psichologinę pagalbą.

Seminarai bendruomenei suteikė galimybę įgyti trūkstamų gebėjimų ir kompetencijų, kaip tinkamai ir konstruktyviai spręsti kylančius sunkumus, taikyti savipagalbos būdus bei teikti paramą krizėje esančiam asmeniui. Įgytos emocijų atpažinimo, streso valdymo įgūdžiai, padės sumažinti neigiamų psichikos sveikatos rizikos veiksnių poveikį asmens savijautai.

 

 

Kontaktinis asmuo:

Projekto vadovė Erika Butėnienė

Tel. +370 611 46464

El.paštas: info@siauliuppc.l