Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti. Ne tasai ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausiai metų, o tasai, kuris labiau už kitus jautė gyvenimą. Jean-Jacques Rousseau
Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti. Ne tasai ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausiai metų, o tasai, kuris labiau už kitus jautė gyvenimą. Jean-Jacques Rousseau
Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti. Ne tasai ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausiai metų, o tasai, kuris labiau už kitus jautė gyvenimą. Jean-Jacques Rousseau

2022 m. Projektas Psichologinių krizių įveikimas kaip esminis psichikos sveikatos stiprinimo veiksnys, Šiaulių m. sav.

Viešoji įstaiga Šiaulių psichologinių paslaugų centras  pasirašė su Šiaulių miesto savivaldybės administracija  finansavimo sutartį projekto "Psichologinių krizių  įveikimas kaip esminis psichikos sveikatos stiprinimo veiksnys" įgyvendinimui.

 

Projekto tikslas – suteikti psichologinių žinių ir suformuoti praktinius įgūdžius, būtinus psichologinių krizių padarinių įveikimui bei psichinės  sveikatai stiprinimui.

 

Projekto uždaviniai:

 • stiprinti bendruomenės psichinę sveikatą, siekiant sumažinti COVID-19 pandemijos padarytą žalą bei padedant sėkmingai įveikti psichologines krizes;
 • suteikti bendruomenės nariams ir sveikatos bei medicinos specialistams teorinių ir praktinių žinių  apie psichologines krizes, pagalbos būdus tiek sau, tiek kitiems, krizę pandemijos metu išgyvenantiems asmenims;
 • suteikti  tikslinei grupei teorinių žinių apie streso mechanizmą, jo poveikį fizinei ir psichinei sveikatai bei streso valdymo strategijas ir įveikos būdus praktikoje;
 • mokyti praktinių streso valdymo būdų bei krizių įveikimo metodų.

 

Tikslinė projekto grupė: Šiaulių miesto savivaldybės bendruomenė, tarp jų socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys specialistai. 

 

PROJEKTO APIMTYJE PRAVESTA:

 • Penki seminarai tema - „Psichologinės krizės ir pagalba sau“.
 • Penki seminarai tema - „Stresas ir jo valdymas“.

Seminarų tikslas - suteikti bendruomenei teorinių ir praktinių žinių, kad  gebėtų suvokti, kas vyksta kriziniu laikotarpiu, mokėtų suprasti ir atpažinti krizės požymius, gebėtų reaguoti ir efektyviai valdyti stresą bei neliktų abejingas krizės ištiktajam ir pasiūlytų pagalbą.

 • Projekto seminaruose dalyvavo – 258 dalyviai.
 • Dalyviai įgijo žinių - kaip atpažinti ir elgtis pastebėjus psichologinę krizę. Dalyviai žinos pagrindinius žingsnius, kaip reikia elgtis komunikuojant krizinės situacijos metu, gebės nustatyti krizę lėmusias priežastis, įgis praktinių krizių įveikimo įgūdžių. Projekto dalyviai buvo supažindinti  su streso įtaka žmogaus psichologinei ir fizinei sveikatai, atpažinti streso požymius, reaguoti ir efektyviai valdyti stresą, ko pasėkoje didėja psichologinis atsparumas ir gali lengviau susitvarkyti su stresinėmis situacijomis.

PROJEKTO APIMTYJE PRAVESTA:

 • Edukacinė - patyriminė stovykla specialistams, teikiantiems socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas (3 dienos);

Edukacinės-patyriminės stovyklos tikslaspadėti specialistams,  teikiantiems socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas, tvarkytis su asmeninėmis emocijomis bei įgyti būtinų teorinių ir praktinių žinių, įgalinančių efektyviai padėti kitiems asmenims.

 • Projekto stovykloje dalyvavo – 25 visuomenės sveikatos priežiūros specialistai.
 • Dalyviai įgijo žinių -  apie psichologines krizes, pagalbos būdus tiek sau, tiek kitiems, krizę pandemijos metu išgyvenantiems asmenims. Specialistai gebės profesionaliai reaguoti krizinėse situacijose, įvertinti rizikos laipsnį ir numatyti savižudiškų veiksmų tikimybę bei suteikti informaciją, kaip ir kur gali rasti reikiamą pagalbą.

Tikimės, kad projekto veiklos buvo naudingos, įdomios ir gausios naujomis žiniomis.

 

K v i e č i u   visus projekto dalyvius dalintis gauta informacija, žiniomis, patirtimi ir  būti sveikos gyvensenos ambasadoriais. 

 

Kontaktinis asmuo:

Projekto vadovė Erika Butėnienė

Tel. +370 611 46464

El.paštas: info@siauliuppc.l

 

 

Birželio 9-12 d. vyko projekto „Psichologinių krizių  įveikimas kaip esminis psichikos sveikatos stiprinimo veiksnys“ edukacinė-patyriminė stovykla, kurią finansavo Šiaulių miesto savivaldybė.

 

 • Edukacinės-patyriminės stovyklos tikslas – padėti specialistams,  teikiantiems socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas, tvarkytis su asmeninėmis emocijomis bei įgyti būtinų teorinių ir praktinių žinių, įgalinančių efektyviai padėti kitiems asmenims.

 

Specialistai pandemijos metu patyrė ypač didelį stresą, nes nuolat besikeičiant epidemiologinei situacijai šalyje, keitėsi jų darbo funkcijos, didėjo darbo krūvis, teko susidurti su įvairiais iššūkiais, sprendžiant problemas darbe bei teikiant pagalbą bendruomenės nariams. Todėl būtina stiprinti pačių specialistų psichikos sveikatą, kad jie pajėgtų efektyviau padėti tiems žmonėms, su kuriais dirba.

 

Stovyklos formatas padėjo specialistams sukurti terapinę bendruomenę iratsitraukus iš stresogeninės darbo aplinko, geriau įvertinti savo pačių emocinę būklę, suvaldyti streso padarinius, įgyti būtinų teorinių bei praktinių žinių, kas padės toliau efektyviai dirbti, teikiant pagalbą kitiems bendruomenės nariams.

 

Kadangi neįveikta psichologinė krizė gali išprovokuoti savižudybės krizę, tai stovyklos dalyviai taip pat įgijo žinių ir apie savižudybės krizę bei galimas intervencijas, skirtas jai įveikti. Įgyvendinant efektyvias šviečiamąsias savižudybių prevencijos programas galima pasiekti, kad specialistai mokės atpažinti savižudybės grėsmę patiriantį asmenį, savižudybės rizikos ženklus, įvertinti savižudybės rizikos laipsnį ir savarankiškai analizuoti susidariusią situaciją bei priimti sprendimus, užtikrinančius pagalbą, savižudybės krizės ištiktiems asmenims.  Specialistai  gebantys atpažinti savižudybių rizikos ženklus ir tinkamai į juos reaguoti, turi daugiau galimybių tikslingos pagalbos organizavimui. Tai pagrindžia mokymo rezultatų pritaikomumą praktinėje veikloje.