Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti. Ne tasai ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausiai metų, o tasai, kuris labiau už kitus jautė gyvenimą. Jean-Jacques Rousseau
Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti. Ne tasai ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausiai metų, o tasai, kuris labiau už kitus jautė gyvenimą. Jean-Jacques Rousseau
Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti. Ne tasai ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausiai metų, o tasai, kuris labiau už kitus jautė gyvenimą. Jean-Jacques Rousseau

2022 m. Projektas „Pagalba santykių krizes išgyvenančioms šeimoms“

 

Viešoji įstaiga Šiaulių psichologinių paslaugų centras pradeda vykdyti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Pagalba santykių krizes išgyvenančioms šeimoms“ .

 

Projekto tikslas – įgalinti šeimas įveikti santykių krizes ir  gebėti savarankiškai pasirūpinti savo šeimos gerove, taip užtikrinant pozityvią šeimos raidą.

 

Projekto uždaviniai:

  • Pravesti individualias psichologo konsultacijas siekiant asmenis įgalinti įvardinti esmines santykių problemas, įsisąmoninti motyvaciją pokyčiams, formuoti terapinius tikslus ir pasirengti grupės psichoterapijai.
  • Suorganizuoti psichoterapines grupes  santykių krizes išgyvenančioms šeimos nariams, siekiant perdirbti krizinius jausmus, įvardinti asmenines problemas tarpasmeninių santykių kontekste, numatyti  efektyvesnius problemų sprendimo būdus bei dalintis gerąją patirtimi.

Projekto tikslinė grupė:

  • Santykių krizes išgyvenantys asmenys šeimoje (skyrybos, neištikimybė, interesų konfliktas, psichologinis smurtas ir konfliktai dėl kitų artimų asmenų).

 

Projekto tikslui pasiekti  bus vykdomos veiklos 2 kryptys:

  • Pirma veiklos kryptis: individualios psichologo – psichoterapeuto konsultacijos, kurios skirtos žmonėms, išgyvenantiems įvairias santykių krizes šeimose, kurias įtakoja konfliktai dėl išryškėjusių asmenybinių bei vertybinių skirtumų, interesų skirtumų; konfliktai su sutuoktinio artimaisiais; išdavystės; netektys; etc., taip pat skyrybų krizes išgyvenantiems žmonėms. Konsultacijų metu siekiama: padėti geriau įsisąmoninti savo išgyvenimus, išreikšti jausmus, suvokti tarpasmeninių santykių problemų bei konfliktų esmines priežastis, numatyti tikslus, kurių įgyvendinimas galėtų padėti gerinti savijautą ir santykius.

 

  • Antra veiklos kryptis: psichoterapinė grupė šeimų santykių krizes išgyvenantiems asmenims. Užsiėmimai grupėje skirti norintiems keisti esamą situaciją, geriau atpažinti savo ir kitų poreikius, didinti savivertę, labiau pažinti, suprasti save bei kitus šeimos narius, gerinti empatijos ir kitus efektyviams tarpasmeniniam bendravimui būtinus įgūdžius, keisti elgesį savo ir kitų atžvilgiu, gerinti šeimos gyvenimo kokybę. Psichoterapinėje grupėje siekiama: padėti įveikti santykių krizę šeimoje, spręsti tas problemas, kurios patiriamos santykiuose: nemokėjimas užmegzti ir palaikyti artimų ryšių, negalėjimas išsakyti savo jausmų ir/ar nuomonės, sunkumai priimant kritiką, įsipareigojimus,  konfliktavimas, pasitikėjimas, savęs nuvertinimo jausmas, nepasitikėjimas kitais ir/ar savimi, jausmai dėl praeities/dabarties/ateities santykių: baimė, vienatvė, nerimas, gėda, kaltė, pyktis, baimė suklysti.

 

Kontaktinis asmuo:

Projekto vadovė Erika Butėnienė

Tel. +370 611 46464

El.paštas: info@siauliuppc.lt