„Viskas mūsų kelyje yra apsisprendimas: apmąstytas, nujaučiamas, paslaptingas, tas, kuris įvyksta giliausioje vidujybėje yra slapčiausias ir galingiausias savuoju apibrėžtumu” - Martin Buber.
„Viskas mūsų kelyje yra apsisprendimas: apmąstytas, nujaučiamas, paslaptingas, tas, kuris įvyksta giliausioje vidujybėje yra slapčiausias ir galingiausias savuoju apibrėžtumu” - Martin Buber.
„Viskas mūsų kelyje yra apsisprendimas: apmąstytas, nujaučiamas, paslaptingas, tas, kuris įvyksta giliausioje vidujybėje yra slapčiausias ir galingiausias savuoju apibrėžtumu” - Martin Buber.

2020 metais įgyvendintos veiklos

Viešoji įstaiga Šiaulių psichologinių paslaugų centras  su Šiaulių miesto savivaldybės administracija buvo pasirašiusi finansavimo sutartį projekto „Streso valdymas – kaip nekovoti, o padėti sau“ įgyvendinimui. Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama skleisti informaciją apie sveiką gyvenseną, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą, vykdyti veiklas, susijusias su sveikatos raštingumo didinimu.

Projekto tikslas: Padidinti visuomenės sveikatos raštingumo lygį, siekiant pozityvių sveikatos elgsenos pokyčių.

Projekto uždaviniai: Stiprinti visuomenės sveikatą, supažindinant su širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniais.

 • Pagilinti žinias apie stresą ir jo įtaka širdies kraujagyslių ligų atsiradimui bei eigai.
 • Išmokyti efektyvių streso valdymo būdų.
 • Padėti dalyviams mažinti vidinę įtampą bei nerimą.
 • Formuoti reguliarius relaksacijos įgūdžius.

Projekto tikslinė grupė:

 • Asmenys sergantys širdies ir kraujagyslių ligomis ir jų šeimos nariai.
 • Asmenys, kurie aktyviai domisi sveikos gyvensenos principais.

Projekto metu vykdomos veiklos: Paskaitos; Individualios psichologo konsultacijos; Relaksaciniai užsiėmimai.

**********************************************************************************************************************************************************************************

VšĮ Šiaulių psichologinių paslaugų centras su Šiaulių rajono savivaldybės administracija buvo pasirašiusi  finansavimo sutartį projekto Savižudybės krizės atpažinimas bei intervencijos įgūdžių lavinimas“ įgyvendinimui. Projekto įgyvendinimo metu buvo siekiama supažindinti dalyvius su savižudybių priežastimis, rizikos faktoriais, išmokyti atpažinti ir įvertinti savižudybės riziką bei veiksmingai reaguoti., susijusias su sveikatos raštingumo didinimu.

Projekto tikslas: suteikti žinių ir svarbiausių įgūdžių, kurie būtini efektyviai savižudybių prevencijai bei intervencijai įgyvendinti.

Projekto uždaviniai:

 • Suteikti teorinių žinių apie savižudybės krizės procesą, savižudybių intervencijos ypatumus.
 • Išmokyti atpažinti savižudybės rizikos ženklus, įvertinti rizikos laipsnį bei numatyti savižudiškų veiksmų tikimybę. 
 • Išmokyti užmegzti kontaktą, tiesiai klausti apie ketinimą žudytis, klausytis bei empatiškai reaguoti.
 • Ugdyti gebėjimą motyvuoti savižudybės krizėje esančius asmenis priimti tinkamą jo situacijai  pagalbą.
 • Išmokyti taikyti saugumą užtikrinančių veiksmų eilę: saugumo įvertinimą, saugumo plano sudarymą, jo veikimo užtikrinimą.

Projekto tikslinė grupė: Šiaulių rajono bendruomenė.

Projekto metu vykdoma veikla: Pravestas 4 ak. val. seminaras  „Savižudybės krizės atpažinimas bei intervencijos įgūdžių lavinimas“.

**********************************************************************************************************************************************************************************

VšĮ Šiaulių psichologinių paslaugų centras teikė psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugas. Paslaugas finansavo Šiaulių rajono Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras vadovaujantis Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-1733 „Dėl Psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Tikslas: stiprinti visuomenės psichologinę gerovę, gerinti streso valdymo įgūdžius, diegti psichikos sveikatos raštingumo pagrindus – išmokyti atpažinti ir tinkamai išreikšti emocijas, lengviau spręsti konfliktines situacijas bei suteikti emocinę paramą išgyvenant sudėtingas gyvenimiškas situacijas.

Tikslinė grupė: Šiaulių rajono savivaldybės gyventojai.

Vesti užsiėmimai grupėms:

 • streso valdymo praktiniai užsiėmimai;
 • emocijų atpažinimo ir išraiškos, konfliktų valdymo praktiniai užsiėmimai;
 • savitarpio pagalbos grupės;
 • psichologinės konsultacijos asmenų grupėms;
 • kiti psichologinę gerovę ir (ar) psichikos sveikatą stiprinantys praktiniai užsiėmimai.

**********************************************************************************************************************************************************************************

VšĮ Ventos Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijos vaikų dienos centras su Akmenės savivaldybe įgyvendina projektą Kompleksinės paslaugos šeimai Akmenės rajone „Aukštos kokybės kompleksinės paslaugos – tai kelias į pozityvią šeimos raidą ir saugumą“ Nr.08.4.1.-ESFA-V-416-10-0003. VšĮ Šiaulių psichologinių paslaugų centras projekte teikia nemokamas individualias psichologų paslaugas Akmenės rajono šeimoms.  

Tikslas: teikti Akmenės rajono šeimoms nemokamas  psichologo konsultacijas.

Tikslinė grupė: Akmenės rajono savivaldybėje gyvenančios šeimos. 

**********************************************************************************************************************************************************************************

VšĮ Šiaulių psichologinių paslaugų centro lektoriai skaitė paskaitos psichinės sveikatos ir lytiškumo ugdymo temomis Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir Šiaulių profesinio rengimo centro mokiniams ir vedė seminarus Visuomenės sveikatos specialistams, vykdantiems sveikatos priežiūrą mokyklose. Paslaugas finansavo Šiaulių m. savivaldybės  Visuomenės sveikatos biuras.

Tikslai:

 • Ugdyti bendrojo ugdymo mokyklų/profesinio mokymo įstaigų mokinius psichinės sveikatos ir lytiškumo klausimais.
 • Didinti visuomenės sveikatos specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą mokyklose, kompetencijas psichikos sveikatos srityje, tobulinti kompetencijas, reikalingas mažinti neigiamą psichosocialinių rizikos veiksnių poveikį darbuotojų sveikatai ir stiprinti darbuotojų psichikos sveikatą.

Tikslinės grupės:

 • Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir Šiaulių profesinio rengimo centro mokiniai.
 • Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose.

**********************************************************************************************************************************************************************************

Bendradarbiaujant su Panevėžio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos  biuru  vestas 4 ak. val, seminaras tema: „Savižudybės krizės atpažinimas bei intervencijos įgūdžių lavinimas“.

Tikslas:  suteikti žinių ir svarbiausių įgūdžių, kurie būtini efektyviai savižudybių prevencijai bei intervencijai įgyvendinti.

Tikslinė grupė: Panevėžio rajono Velžio gimnazijos bendruomenė.