„Viskas mūsų kelyje yra apsisprendimas: apmąstytas, nujaučiamas, paslaptingas, tas, kuris įvyksta giliausioje vidujybėje yra slapčiausias ir galingiausias savuoju apibrėžtumu” - Martin Buber.
„Viskas mūsų kelyje yra apsisprendimas: apmąstytas, nujaučiamas, paslaptingas, tas, kuris įvyksta giliausioje vidujybėje yra slapčiausias ir galingiausias savuoju apibrėžtumu” - Martin Buber.
„Viskas mūsų kelyje yra apsisprendimas: apmąstytas, nujaučiamas, paslaptingas, tas, kuris įvyksta giliausioje vidujybėje yra slapčiausias ir galingiausias savuoju apibrėžtumu” - Martin Buber.

2021 m., Projektas Savižudybės krizės atpažinimas bei intervencijos įgūdžių lavinimas, Šiaulių raj. savivaldybė

Viešoji įstaiga Šiaulių psichologinių paslaugų centras pabaigė įgyvendinti projektą SAVIŽUDYBĖS KRIZĖS ATPAŽINIMAS BEI INTERVENCIJOS ĮGŪDŽIŲ LAVINIMAS“, kurį finansavo Šiaulių rajono savivaldybės administracija.

 

Projekto tikslas – suteikti bendruomenei žinių ir svarbiausių įgūdžių, kurie būtini efektyviai savižudybių prevencijai bei intervencijai įgyvendinti.

 

Projekto uždaviniai:

 • Suteikti teorinių žinių apie savižudybės krizės procesą, savižudybių intervencijos ypatumus.
 • Išmokyti atpažinti savižudybės rizikos ženklus, įvertinti rizikos laipsnį bei numatyti savižudiškų veiksmų tikimybę.
 • Ugdyti gebėjimą motyvuoti savižudybės krizėje esančius asmenis priimti tinkamą jo situacijaipagalbą.
 • Išmokyti taikyti saugumą užtikrinančių veiksmų eilę: saugumo įvertinimą, saugumo plano sudarymą, jo veikimo užtikrinimą
 • Prisidėti prie visuomenėsnuostatų apie savižudybės grėsmę patiriančius asmenis keitimo.

Projekto tikslinė grupė: Šiaulių rajono savivaldybės gyventojai.  

 

Projekto metu pravesti penki seminarai, kurių tikslas: suteikti projekto dalyviams žinių ir svarbiausių įgūdžių, kurie būtini efektyviai savižudybių prevencijai bei intervencijai įgyvendinti.

 

Kaip sekėsi įgyvendinamas projektas? 

Projekte sudalyvavo 107 asmenys:

 • Atviro Šiaulių rajono jaunimo centro bendruomenė  – dalyvavo 18 asmenų.
 • Kuršėnų kaimiškoji seniūnijoje dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės socialinės rizikos šeimos, socialiniai darbuotojai – dalyvavo 20 asmenų.
 • Gruzdžių ambulatorijos bendruomenė – dalyvavo 21 asmuo.
 • Raudėnų mokyklos – daugiafunkcinio centro bendruomenė – dalyvavo 25 asmenys.
 • Kuršėnų šeimos namų bendruomenė – dalyvavo 23 asmenys.

 

Projekto metu dalyviai buvo supažindinami su: 

 • Savižudybės krizės samprata.
 • Rizikos faktoriai bei jų atpažinimas.
 • Rizikos vertinimas bendradarbiaujant.
 • 4 pagalbos žingsnių plano taikymas.
 • Savisaugos plano sudarymas.

 

Įgyvendinus projektą pasiekti rezultatai: 

Įgyvendinus projektą buvo padidintas projekto dalyvių sveikatos raštingumo lygis t.y. įgijo  žinių apie savižudybės krizės procesą, savižudybių intervencijos ypatumus bei prisidės prie visuomenės nuostatų apie savižudybės grėsmę patiriančius asmenis keitimo.Projekto dalyviai: 

 • turės teorinių žinių apie savižudybės krizės procesą;
 • gebės analizuoti, vertinti situaciją ir tinkamai reaguoti;
 • gebės atpažinti savižudybės rizikos ženklus, įvertinti rizikos laipsnį;
 • gebės užmegzti kontaktą, paklausti, klausytis bei empatiškai reaguoti į situaciją;
 • gebės motyvuoti savižudybės krizėje esančius asmenis priimti tinkamą jo situacijai  pagalbą;
 • prisidės prie visuomenės  nuostatų apie savižudybės grėsmę patiriančius asmenis keitimo.

 

Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas buvo svarbus žingsnis į priekį vykdant savižudybių prevenciją Šiaulių rajone. Suteikę Šiaulių rajono bendruomenei galimybę dalyvauti įgyvendinant savižudybių prevencijos priemones, galima pasiekti, kad daugiau gyventojų mokės atpažinti pagrindinius savižudybės rizikos ženklus.

Labai svarbu laiku išgirsti kenčiančio žmogaus pagalbos šauksmą, jam padėti ir išgelbėti jo gyvybę. Juk kaskart po suicidinio bandymo lieka neaišku, ar pasaulis neteks dar vienos gyvybės, ar mažiausiai 6 artimiausi jam žmonės turės kęsti begalinį skausmą netekę savo artimojo.

 

 

Kontaktinis asmuo:

Projekto vadovė Erika Butėnienė

Tel. +370 611 46464

El.paštas: info@siauliuppc.lt