„Viskas mūsų kelyje yra apsisprendimas: apmąstytas, nujaučiamas, paslaptingas, tas, kuris įvyksta giliausioje vidujybėje yra slapčiausias ir galingiausias savuoju apibrėžtumu” - Martin Buber.
„Viskas mūsų kelyje yra apsisprendimas: apmąstytas, nujaučiamas, paslaptingas, tas, kuris įvyksta giliausioje vidujybėje yra slapčiausias ir galingiausias savuoju apibrėžtumu” - Martin Buber.
„Viskas mūsų kelyje yra apsisprendimas: apmąstytas, nujaučiamas, paslaptingas, tas, kuris įvyksta giliausioje vidujybėje yra slapčiausias ir galingiausias savuoju apibrėžtumu” - Martin Buber.

2020 m. Projektas Savižudybės krizės atpažinimas bei intervencijos įgūdžių lavinimas, Šiaulių raj. savivaldybė

Viešoji įstaiga Šiaulių psichologinių paslaugų centras  pasirašė su Šiaulių rajono savivaldybės administracija  finansavimo sutartį projekto „Savižudybės krizės atpažinimas bei intevencijos įgūdžių lavinimas“ įgyvendinimui. 

Projekto veiklomis siekiama supažindinti dalyvius su savižudybių priežastimis, rizikos faktoriais, išmokyti atpažinti ir įvertinti savižudybės riziką bei veiksmingai reaguoti. Projekto dalyviai gaus informacijos kaip tikslingai reaguoti, kaip ir kur nukreipti savižudybės grėsmę patiriantį asmenį, kad žmogui būtų suteikta jam tinkama pagalba. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas praktiniams dalyvių gebėjimams stiprinti. Projekto veiklų metu bus pateikiamos praktinės užduotys, kurios leis lengviau suprasti ir įsiminti, įsisavinti medžiagą.

Projekto tikslas –suteikti žinių ir svarbiausių įgūdžių, kurie būtini efektyviai savižudybių prevencijai bei intervencijai įgyvendinti. 

 

Projekto uždaviniai:

  • Suteikti teorinių žinių apie savižudybės krizės procesą.
  •  Suteikti reikiamų teorinių žinių apie savižudybių intervencijos ypatumus.
  •  Išmokyti atpažinti savižudybės rizikos ženklus, įvertinti rizikos laipsnį bei numatyti savižudiškų veiksmų tikimybę. 
  •  Išmokyti užmegzti kontaktą, tiesiai klausti apie ketinimą žudytis, klausytis bei empatiškai reaguoti.
  •  Ugdyti gebėjimą motyvuoti savižudybės krizėje esančius asmenis priimti tinkamą jo situacijai  pagalbą.
  •  Išmokyti taikyti saugumą užtikrinančių veiksmų eilę: saugumo įvertinimą, saugumo plano sudarymą, jo veikimo užtikrinimą.
  •  Prisidėti prie visuomenės  nuostatų apie savižudybės grėsmę patiriančius asmenis keitimo.

Projekto dalyviai:

  • Šiaulių rajono bendruomenė.

Projekto metu vykdomos veikla:

  • Seminaras  „Savižudybės krizės atpažinimas bei intevencijos įgūdžių lavinimas“ 

Projekto įgyvendinimo trukmė: sutartis pasirašyta 2020 m. liepos 8 d.,  projektas bus vykdomas iki 2020 m. gruodžio 21 d. 

 

Kontaktinis asmuo:

Projekto vadovė Erika Butėnienė

Tel. +370 611 46464

El.paštas: info@siauliuppc.lt